Szünet- STOP

Tisztelt Szülők! Kedves Növendékek! English Version below!

A múlt héten küldött felhívásunk a péntek esti bejelentést követően érvényét vesztette.
A kialakult helyzet miatt 2020. március 16. napjától a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket,
így a művészeti iskolákat sem.
Új oktatási munkarend lép életbe. A tantermen kívüli, digitális oktatás bevezetése új mederbe tereli az oktatást,
de a munka folyik tovább az alábbiak szerinti.

1.)    A BMZ előre hozza a tavaszi szünetet, a következő 2 hétben, iskolánkban NEM tartunk egyéni órákat.

2.)     Készítünk és minden héten email-ben küldünk tananyagokat, gyakorolni valót.

3.)     Iskolánk tanévrendjét 2 héttel meghosszabbítjuk és az érdeklődőknek júliusban nyári iskolát indítunk.

4.)    Ameddig a helyzet úgy kívánja, az oktatást online folytatjuk, bár mindenki tudja, hogy a hangszeres oktatás online vagy skypon több mint nehézkes.

Reméljük, minél hamarabb visszatérhetünk a normális munkarendre.

5.)    Az előre kijelölt óraszámot igyekszünk a meghosszabbított tanévben,
vagy nyáron pótolni, illetve egyéb igényeket is figyelembe veszünk majd. Szeretnénk, hogy minden kedves növendékünk zene iránti szeretete töretlen maradjon, és fejlődésük biztosított legyen.

6.)    Amint a helyzet javul, folytatjuk az egyéni órákat és szervezzük a várva várt koncerteket.
Ezekről minden kedves növendékünket email-ben tájékoztatjuk,
továbbá weboldalunkat is frissítjük. 

7.)     Az iskolát és minden egyes hangszert – úgy, mint eddig  –  továbbra is folyamatosan fertőtlenítjük.

8.)     Bárkinek kérdése van, keressen bennünket az Irodában  10.00- 15.00 között személyesen,
telefonon vagy email-ben. Minden kérdésre a lehető leggyorsabban fogunk válaszolni.

Mindenkitől elnézést kérünk.

Megértéssel, kitartással és szeretettel   

Dear Parents, Dear Students,

our notice sent on the last week has been cancelled after Government’s the Friday announcement.

Due to the pandemic students are restricted visiting educational institutions, including art schools.

New education schedule has come effort. Introducing out-of-the-classroom, digital education drives education into new forms, but work still goes on as follows:

1.) BMZ brings forward the spring break, in the next 2 weeks there will be NO individual lessons.    

2.) We prepare and send educational and practicing material every week.

3.) We prolong the school year with 2 weeks and launch Summer School in July. 

4.) As far the situation requests we continue education online, however everybody knows that online or via skype instrumental education is more than difficult… hope that we can get back to normal education as soon as possible.

5.) We trying to keep the prescribed no. of lessons within the prolonged school year, or in the Summer and we can take into consideration other individual request also. Our goal is to maintain all of our student’s love for music, and ensure their development.

6.) As the situation gets better, we continue the individual lessons and arrange the well-expected concerts. All new information will be sent by email and our webpage will be also refreshed.

7.)     The School and all instrument – as before – will be disinfected continuously.

8.) If you have any questions, please contact us in the Office between 10:-15:00 personally, by phone or by email. We answer any questions as soon as we get.

We apologize to everyone.

Megosztás