Beiratkozás

Iskolánkba folyamatosan lehet jelentkezni!

Óráinkra való jelentkezés:

Figyelembe vesszük az őszi, téli, tavaszi szüneteket, hiszen a Családok számára fontos, ezért zenei alkotó táborokat szervezünk, összekötve a kellemes időtöltést a hasznos zenetanulással.

A zenetáborok egész naposak, kis létszámúak, csoportosak továbbá tematikus programokat tartalmaznak.

Decemberben lemezt készítünk, így mindenki megtapasztalhatja, a stúdiózást illetve a hangfelvétel fantasztikus élményeit.

Felvesszük a megkomponált darabokat, borítót rajzolunk hozzá, címeket adunk és minden egyebet is együtt csinálunk a gyerekekkel.

Megkérjük kedves tanulóinkat, külön jelezzék szándékukat a hangfelvétellel kapcsolatban, hogy a zenekarokat megszervezhessük.

Személyesen tájékoztatjuk Önöket zenei kínálatunkról, az iskola felfogásáról illetve tanárainkkal való személyes ismerkedés valamint a próbaórákat követően fogadjuk a beiratkozókat hétköznaponként 10.00-18.00 óra között a volt IBS O.C. épületében a Tárogató út 2-4. szám alatt a földszinten.

Tanév rendje, oktatási csomag

A beiratkozás email-en és telefonon keresztül augusztus 23.tól folyamatosan, egész évben!

Személyes beiratkozás és hangszerválasztás augusztus 23-án indul.

Az iskola oktatási csomagja

   Az iskola oktatási csomagja az egyéni órák mellett a következőket tartalmazza:

–          koncert/ fellépési lehetőség minden költségét 

–          stúdió gyakorlatot, lemezkészítést, promótálást 

–          hangszer és eszközhasználati díjat

–          kedvezményes hangszerbérlést, így tanulóink otthon is tudnak a családjukkal zenélni

–         A BMZ saját gyártású, egyedülálló zenei gyűjteményének használatát, melyek minden szinten alkalmazhatóak gyakorlásra és zenehallgatásra  

–         online rádióműsor szerkesztését

–         adminisztrációs költségeket

A Budai Magánzeneiskola a tanév rendje szerint működik.

A 2021/2022 BMZ tanév rendje:

Első tanítási nap:        2021. szeptember 6. hétfő

Utolsó tanítási nap:    2021.június 10. péntek

Iskolai szünetek a tanév rendjében meghatározottak szerint:

Őszi szünet:                 2021. október 25 – november 2.

Téli szünet:                  2021.december 20- 2022.január 3.

Tavaszi szünet:           2022.április 13 – 20.

A BMZ fenntartja a tanárok és a tanórák bármely okból történő módosításának jogát!
Az iskola kérésére áthelyezett órák pótlásáról a tanulókkal egyeztetve gondoskodunk!
Az állami ünnepeken, hivatalos munkaszüneti napokon elmaradó órákat a fennálló jogszabályok értelmében nem pótolhatjuk. (2021. október 23. szombat, 2022.március 15. kedd, 2022.június 6. –Pünkösd hétfő)

Tandíj

2.1 A tandíj összege a heti óraszám alapján

FÉLÉVES TANDÍJ                          DÉLUTÁNI ÓRÁK               DÉLELŐTTI ÓRÁK

1 x 30 perces egyéni óra                      88 000 Ft                         80 000 Ft

1 x 45 perces egyéni óra                      132 000 Ft                         120 000 Ft

1 x 60 perces egyéni óra                    170 000 Ft                        155 000 Ft

1 x 60 perces zenekari óra                   60000  Ft                         –

2x 45 perces színházi óra                  100 000 Ft                         –

2.2  Kedvezmények

–     Testvéreknek, családtagoknak 10 % kedvezményt biztosítunk.

Iskolánkba tanév közben is be lehet iratkozni. Ez esetben a tandíjat arányosítjuk a beiratkozás időpontjához.

 

 2.3  A tandíj befizetésének módja  

Készpénzben az Irodában , vagy utalással a megadott számlaszámra

2.4 Befizetési határidők

Első félév:                   2021. november 20

Második félév:            2022. március 1

Beiratkozáskor, a jelentkezési lap kitöltésekor, az órabeosztást, tanárválasztást megelőzően minimum  40 000 Ft regisztrációs díj fizetendő az Irodában, készpénzben-mely a tandíj első részlete.

A tandíjak befizetését követően nincs mód pénzvisszatérítésre!

5. Koncertek, bemutatók, táborok:

TÁBOROK tanév közben:   2021.október 25-29,  2021.április 13-20.

KONCERTEK, BEMUTATÓK :

Dátum                                           Délelőtt      Délután        Este                  Helyszín

2021.december 4.   szombat   11.00 óra   15.00 óra

2022.január 29.       szombat    15.00 óra                         19.00 óra        Budai Művész  Színpad

2022.március 5.      szombat    11.00 óra   15.00 óra                              Budai Művész  Színpad

2022.március 26.    szombat    11.00 óra   15.00 óra                              Budai Művész  Színpad

2022.május 14.       szombat    11.00 óra    15.00 óra                              Budai Művész  Színpad

2022.június 4.         szombat     11.00 óra   15.00 óra      19.00 óra       Budai Művész  Színpad

6. A tanuló hiányzása

Ha a tanuló bármely okból (betegség, családi utazás, óvodai vagy iskolai program) nem tud az oktatásban részt venni, pótlás és jóváírás nem kérhető, mert nem csoportos oktatásról van szó, kizárólag a tanuló számára tartjuk fenn a helyet, tanára és a szaktanterem rendelkezésre áll, amelynek díját az iskola kifizeti.

Méltányossági okokból félévenként 1 óra pótlására lehetőséget teremtünk, ezek időpontja 2021. november 27. szombat, 2022. február 26. szombat, valamint 2022. május 8.

7. A tanuló biztonsága

A BMZ kizárólag a tanórák idejére vállal felelősséget a gyermekekért. Ha korábban érkezik a gyerek, vagy az óra végeztekor nem érkeznek meg a Szülők, nem tudunk felügyeletet biztosítani a gyerek számára! A gyereket ez esetben az épületben lévő portára kísérjük ki, ahol várhatja a szülőt! Az óra idején kívül sem az Iskola sem a Porta dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni a gyermekekért!

1.számú Melléklet

A BMZ MAGÁNZENEISKOLA a kialakult járványhelyzet, és a további fertőzés megelőzése érdekében megkéri a kedves Szülőket az alábbi házirend betartására:

A BMZ egyéni órákat tart, a fertőzés veszélye kisebb, mégis minden családot nyomatékosan kérünk a házirend betartására!

2.számú Melléklet

A BMZ MAGÁNZENEISKOLA nappali tanrend szerint oktatja tanulóit, egyéni megbeszélés alapján, személyre szabott tanórák keretein belül. Amennyiben Magyarország Kormánya úgy dönt, hogy digitális oktatásra kell váltani, úgy a következő hét hétfőjétől a BMZ digitális tanrendben folytatja az oktatást.

A fizetési kötelezettség nem szűnik meg a digitális tanrendre váltást követően,

a tanórákat ugyanazzal az előre megbeszélt beosztással megtartják a BMZ megbízott tanárai.

Amennyiben a helyzet úgy követeli, a BMZ otthoni használatra hangszerbérlési opciót kínál fel tanulóinak.

BEIRATKOZOM