Beiratkozás

Iskolánkba folyamatosan lehet jelentkezni!

Óráinkra való jelentkezés:

 • emailen
 • telefonon keresztül
 • személyesen az irodában 

Figyelembe vesszük az őszi, téli, tavaszi szüneteket, hiszen a Családok számára fontos, ezért zenei alkotó táborokat szervezünk, összekötve a kellemes időtöltést a hasznos zenetanulással.

A zenetáborok egész naposak, kis létszámúak, csoportosak továbbá tematikus programokat tartalmaznak.

Decemberben lemezt készítünk, így mindenki megtapasztalhatja, a stúdiózást illetve a hangfelvétel fantasztikus élményeit.

Felvesszük a megkomponált darabokat, borítót rajzolunk hozzá, címeket adunk és minden egyebet is együtt csinálunk a gyerekekkel.

Megkérjük kedves tanulóinkat, külön jelezzék szándékukat a hangfelvétellel kapcsolatban, hogy a zenekarokat megszervezhessük.

Személyesen tájékoztatjuk Önöket zenei kínálatunkról, az iskola felfogásáról illetve tanárainkkal való személyes ismerkedés valamint a próbaórákat követően fogadjuk a beiratkozókat hétköznaponként 10.00-18.00 óra között a volt IBS O.C. épületében a Tárogató út 2-4. szám alatt a földszinten.

Tanév rendje

Beiratkozás email-en és telefonon keresztül augusztus 21 -től indul és tart egész évben!

Személyes beiratkozás augusztus 21-től folyamatosan.

Iskolánkba tanév közben is be lehet iratkozni. Ez esetben a tandíjat arányosítjuk a beiratkozás időpontjához.

A Budai Magánzeneiskola a tanév rendje szerint működik.

A 2020/2021 BMZ tanév rendje:

Első tanítási nap:        2020. szeptember 7. hétfő

Utolsó tanítási nap:    2021.június 11. péntek

Iskolai szünetek a tanév rendjében meghatározottak szerint:

Őszi szünet:                 2020. október 26 – november 1.

Téli szünet:                  2020.december 21- 2021.január 3.

Tavaszi szünet:            2021.április 1 – 11.

A BMZ fenntartja a tanárok és a tanórák bármely okból történő módosításának jogát!
Az iskola kérésére áthelyezett órák pótlásáról a tanulókkal egyeztetve gondoskodunk!
Az állami ünnepeken, hivatalos munkaszüneti napokon elmaradó órákat a fennálló jogszabályok értelmében nem pótolhatjuk. (2020. október 23. péntek, 2021.március 15. hétfő, 2021.május 24. –Pünkösd hétfő)

Tandíj

 

Az iskolában a tanulók teljesen önköltséges formában tanulnak, ezért a tanulók beiratkozásának

feltétele, az előírt tandíj határidőben történő befizetése. Késedelmes fizetés esetén telefonos vagy

személyes és két e-mailben küldött felszólítást követően – betöltjük a tanulók helyét.

   2.1 A tandíj összege a heti óraszám alapján

 

FÉLÉVES TANDÍJ                          DÉLUTÁNI ÓRÁK               DÉLELŐTTI ÓRÁK

 

 1 x 30 perces egyéni óra                    66 000 Ft                         60 000 Ft

 

1 x 45 perces egyéni óra                     99 000 Ft                         90 000 Ft

 

1 x 60 perces egyéni óra                    132 000 Ft                        120 000 Ft

 

1 x 60 perces zenekari óra                   50000  Ft                         –

 

2x 45 perces színházi óra                   100 000 Ft                        –

                                                            

2.2  Kedvezmények

            –     Testvéreknek, családtagoknak 10 % kedvezményt biztosítunk.

 2.3  A tandíj befizetésének módja  

Készpénzben az Irodában , vagy utalással a megadott számlaszámra

 

2.4 Befizetési határidők

 

Első félév:                   2020. november 20

Második félév:            2021. március 1

 

Beiratkozáskor, a jelentkezési lap kitöltésekor, az órabeosztást, tanárválasztást megelőzően minimum  40 000 Ft regisztrációs díj fizetendő az Irodában, készpénzben-mely a tandíj első részlete.

A tandíjak befizetését követően nincs mód pénzvisszatérítésre!

 

5. Koncertek, bemutatók, táborok:

TÁBOROK tanév közben:   2020.október 26-30,  2021.április 5-9.

KONCERTEK, BEMUTATÓK :

Dátum                                    Délelőtt       Délután        Este                 Helyszín

2020.december 5.   szombat   11.00 óra     15.00 óra

2021.január 30.      szombat    15.00 óra                        19.00 óra         Budai Művész  Színpad

2021.március 6.      szombat   11.00 óra   15.00 óra                              Budai Művész  Színpad

2021.március 27.    szombat   11.00 óra   15.00 óra                              Budai Művész  Színpad

2021.május 15.       szombat   11.00 óra   15.00 óra                              Budai Művész  Színpad

2021.június 5.         szombat   11.00 óra   15.00 óra      19.00 óra         Budai Művész  Színpad

6. A tanuló hiányzása

Ha a tanuló bármely okból (betegség, családi utazás, óvodai vagy iskolai program) nem tud az oktatásban részt venni, pótlás és jóváírás nem kérhető, mert nem csoportos oktatásról van szó, kizárólag a tanuló számára tartjuk fenn a helyet, tanára és a szaktanterem rendelkezésre áll, amelynek díját az iskola kifizeti.

Méltányossági okokból félévenként 1 óra pótlására lehetőséget teremtünk, ezek időpontja 2020. november 28. szombat, 2021. február 27. szombat, valamint 2021. május 8.

7. A tanuló biztonsága

A BMZ kizárólag a tanórák idejére vállal felelősséget a gyermekekért. Ha korábban érkezik a gyerek, vagy az óra végeztekor nem érkeznek meg a Szülők, nem tudunk felügyeletet biztosítani a gyerek számára! A gyereket ez esetben az épületben lévő portára kísérjük ki, ahol várhatja a szülőt! Az óra idején kívül sem az Iskola sem a Porta dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni a gyermekekért!


1.számú Melléklet

A BMZ MAGÁNZENEISKOLA a kialakult járványhelyzet, és a további fertőzés megelőzése érdekében megkéri a kedves Szülőket az alábbi házirend betartására:

 • A BMZ tantermeiben csak a diák és a tanára tartózkodhat, sem szülő sem barát nem léphet be a terembe
 • A gyermekeket a terem elé kísérik a tanárok, ott lehet velük egyeztetni
  a gyermekek fejlődését illetően
 • háziállatot a BMZ területére és tantermeibe nem lehet bevinni
 • A BMZ gondoskodik a termek, hangszerek fertőtlenítéséről,
  a gyermekek és tanárok kéz fertőtlenítéséről, továbbá szájmaszk beszerzéséről és a másfél méteres szülői váró kialakításáról
 • Beteg gyermekeket nem lehet az iskolába hozni
 • A tantermekben étkezni nem lehet
 • A tantermek szellőztetése minden tanóra után megtörténik

A BMZ egyéni órákat tart, a fertőzés veszélye kisebb, mégis minden családot nyomatékosan kérünk a házirend betartására!

2.számú Melléklet

A BMZ MAGÁNZENEISKOLA nappali tanrend szerint oktatja tanulóit, egyéni megbeszélés alapján, személyre szabott tanórák keretein belül. Amennyiben Magyarország Kormánya úgy dönt, hogy digitális oktatásra kell váltani, úgy a következő hét hétfőjétől a BMZ digitális tanrendben folytatja az oktatást.

A fizetési kötelezettség nem szűnik meg a digitális tanrendre váltást követően,
a tanórákat ugyanazzal az előre megbeszélt beosztással megtartják a BMZ megbízott tanárai.

Amennyiben a helyzet úgy követeli, a BMZ otthoni használatra hangszerbérlési opciót kínál fel tanulóinak.

Beiratkozom